Artists
 
  Laxma Goud       M. V. Dhurandhar
  M.F. Husain       Manish Pushkale
  Manjit Bawa       Manu Parekh
  Mithu Sen       Mukul Dey
  Paramjit Singh       Paresh Maity
  Prabhakar Kolte       Rabindranath Tagore
  Ram Kumar       Rameshwar Broota
  RamKinkar Baij       Ravinder Reddy
  Reena Saini Kallat       Rekha Rodwittiya
  Riyas Komu       S.H. Raza
  Sailoz Mukherjea       Sanjay Bhattacharya
  Sankho Chaudhuri       Satish Gujral
  Satish Gupta       Senaka Senanayake
  Shyamal Dutta Ray       Somnath Hore
  Subodh Gupta       Sudhir Patwardhan
  Suhas Roy       Sunil Padwal
  T. Vaikuntam       T.V. Santhosh
  Tyeb Mehta       V.S. Gaitonde
  Valsan Koorma Kolleri